Elektroniczny obieg dokumentów TETA Web

 

Internetowa platforma wspierająca TETA HR i TETA ERP

TETA Web to platforma internetowa współpracująca z aplikacją TETA HR oraz TETA ERP, która uzupełnia system o kanał dostępu poprzez przeglądarkę internetową. Stanowi wsparcie dla wszystkich pracowników firmy zarówno małych, średnich jak i bardzo dużych przedsiębiorstw. 

Korzyści z wdrożenia systemu obiegu dokumentów w TETA Web

Jedną z ważniejszych zalet wdrożenia rozwiązań webowych jest możliwość równoczesnej pracy zdalnie przez Internet oraz lokalnie. Dzięki najnowszym technologiom webowym w TETA Web zatwierdzanie dokumentów w workflow, planowanie czasu pracy, monitorowanie postępu prac, czy wystawianie różnego rodzaju wniosków jest możliwe w trybie online z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania i aktualizowania oprogramowania biznesowego na komputerze użytkownika, co definiuje nowy sposób komunikacji i współpracy biznesowej. TETA Web zapewnia dostęp do procesów biznesowych bez ograniczeń geograficznych (na całym świecie) i czasowych (24h/dobę).

Równie istotna jest kwestia użytkowania systemu przez wszystkich pracowników w firmie bez konieczności dodatkowych szkoleń z systemu.

TETA Web posiada Certyfikat Innowacyjności udokumentowany opinią Politechniki Wrocławskiej, który w pełni spełnia warunki uzyskania ulgi na inwestycje technologiczne

Komu posłuży system elektronicznego obiegu dokumentów w TETA Web:

Z TETA Web skorzystają wszyscy pracownicy niezależnie od szczebla w organizacji. Dzięki platformie webowej menedżerowie zyskują narzędzie do efektywnego zarządzania podległymi im jednostkami organizacyjnymi, zaś działy HR sposób na przeniesienie zadań takich jak np. generowanie raportów i wydruków, kontrolowanie liczby dni urlopu, terminów badań okresowych na pracowników. Poprzez platformę TETA Web każdy pracownik w firmie otrzymuje dostęp do informacji związanych z przebiegiem zatrudnienia, kalendarzem czasu pracy, urlopami, delegacjami itp.

Procesy z jakich mogą skorzystać pracownicy w firmie:

  • Kadra zarządzająca  - sporządzanie analiz, statystyki, monitorowanie postępu prac, raportowanie zarządcze.
  • Menedżerowie - zatwierdzanie dokumentów finansowych, zarządzanie urlopami, delegacje, pulpity menedżera, planowanie oraz rozliczanie czasu pracy swoich podwładnych, przegląd profili pracowniczych, umiejscowienie w strukturze organizacyjnej firmy.
  • Działy kadrowo płacowe - obsługa wniosków i dokumentów kadrowych oraz wsparcie dla procesów motywowania i premiowania pracowników, zarządzania kompetencjami, ocen pracowniczych, zarządzania szkoleniami, planowania i ewidencji czasu pracy
  • Wszyscy pracownicy - wystawianie różnego rodzaju wniosków, delegacji, faktur zakupu, stany urlopów, bilingi, zarządzanie czasem pracy, elektroniczny dostęp do dokumentów.

Przyjazność dla użytkownika

Rozwiązanie oferuje przyjazny interfejs użytkownika:

  • metoda drag and drop, która sprawia że wystarczy przeciągnąć i upuścić plik kursorem myszki,
  • animowane przejścia miedzy elementami interfejsu,
  • widgety umożliwiające podgląd najważniejszych informacji w trakcie działania aplikacji,
  • możliwościach stosowania składników takich jak webparty oraz dashboardy, które dają użytkownikom swobodę w zarządzaniu wyglądem strony.

 

Sprawdź jakie moduły wchodzą w zakres funkcjonalności TETA Web.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Masz pytania? Skontaktuj się