TETA Web

 

Internetowa platforma dla pracowników

TETA Web (dawniej TETA Galactica) to platforma internetowa współpracująca z aplikacją TETA HR (dawniej TETA Personel). Stanowi wsparcie dla działów personalnych zarówno małych, średnich jak i bardzo dużych przedsiębiorstw. Dzięki niej menedżerowie zyskują narzędzie do efektywnego zarządzania podległymi im jednostkami organizacyjnymi, zaś działy HR sposób na przeniesienie zadań takich jak np. generowanie raportów i wydruków, kontrolowanie liczby dni urlopu, terminów badań okresowych na pracowników. Ten system HRM doskonale wspomaga elektroniczny obieg dokumentów. Dostęp może otrzymać każdy pracownik, a obsługa odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej. Do tej pory pakiet ERP z uwagi na bezpieczeństwo i sposób licencjonowania pozwalał na dostęp do informacji tylko niektórym użytkownikom.

Korzyści z wdrożenia

Poza działami personalnymi użytkownikami systemu HRM są pracownicy i menedżerowie organizacji. Pracownicy uzyskują za jej pomocą dostęp do informacji związanych z przebiegiem zatrudnienia, kalendarzem czasu pracy, urlopami, delegacjami itp., z kolei przełożeni mają wgląd do swoich danych, a także do istotnych informacji na temat swoich podwładnych. Usprawniony zostaje również elektroniczny obieg dokumentów kadrowych. Dzięki zastosowaniu technologii internetowej użytkownicy łączą się z systemem z dowolnego miejsca wewnątrz lub na zewnątrz firmy za pomocą przeglądarki stron www. Dodatkowo system doskonale wspiera elektroniczny obieg dokumentów w firmie.

Funkcjonalności

Rozwiązanie to rozszerza możliwości oprogramowania kadrowo-płacowego o zaawansowane funkcje z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi idealne wsparcie dla procesów motywowania i premiowania pracowników, zarządzania kompetencjami, ocen pracowniczych, zarządzania szkoleniami, planowania i ewidencji czasu pracy, informowania i dostępu pracowników i menedżerów do ich danych kadrowo-płacowych, elektronicznego obiegu dokumntów, wniosków kadrowych jak np. wnioski urlopowe, polecenia wyjazdów służbowych itp. Zobacz pełny zakres funkcjonalności.

Dostęp mobilny

Dostęp do dokumentacji kadrowej i obsługę najważniejszych procesów HR zapewnia platforma mobilna TETA Mobile. Ten nowoczesny element samoobsługi pracowniczej otwiera zupełnie nowe możliwości nie tylko menedżerom, ale wszystkim pracownikom firmy.

 

Poznaj funkcjonalności systemu TETA Web (dawniej TETA Galactica) lub skontaktuj się
i zapytaj o szczegóły.

 

Pokrewne informacje

Case Study